GenieTemplates.Com GenieTemplates.Com
Price & Package Categories Genie Club Member Ask Genie Genie's Tips&Trick Orderการปรับแต่งสีของรูปอย่างง่าย ๆ
รูปที่เรานำมาแหล่งต่างๆ นั้น บางครั้งภาพที่ได้มาอาจจะมีสีสันที่ผิดธรรมชาติอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพที่ได้จากการสแกนและภาพที่ถ่ายจากกล้องดิจิตอล ส่วนใหญ่จำเป็นจะต้องปรับแต่งสีสันเสมอเนื่องจากความไม่แน่นอนของอุปกรณ์
ขั้นตอนที่1
ภาพนี้เป็นภาพที่ได้จากการ Scan โดยทั่วๆไป เรากำลังจะใช้คำสั่งที่ชื่อ Levels ทำให้รูปนี้ดูดีขึ้น
ขั้นตอนที่2
เรามารู้จักกับคำสั่ง Levels กันก่อน คำสั่ง Levels เรียกใช้โดย Menu > Image > Adjust > Levels... เส้นกราฟรูปภูเขาสีดำนั้นเรียกว่า Histogram

ตามที่เรารู้กันแล้วว่า ภาพที่แสดงออกมาทางจอภาพ เกิดจากการผสมกันของ 3 สี แดง (R), เขียว (G), น้ำเงิน (B) ดังนั้นแต่ละสีก็จะมี Histogram เป็นของตัวเอง รวมกับ Histogram ของภาพปกติอีก 1 อัน กลายเป็น 4 อัน เราสามารถดู History ของแต่ละอันได้โดยเลือกจากช่อง Channel

ลักษณะของ Histogram ที่ดีคือ ขอบของ Histogram ทั้ง 2 ด้าน ควรจะติดกับเส้นกรอบพอดี

แต่ในกรณีที่เส้นขอบของ Histogram ไม่ชิดกับขอบของกรอบ มีวิธีแก้ง่ายๆคือ เลื่อนเครื่องหมายสามเหลี่ยมสีดำอันทางซ้ายกับสามเหลี่ยมสีขาวอันทางขวา ให้มาชนกับขอบของ Histogram

โดยการทำนั้น จะทำเฉพาะ Histogram ของสีเดี่ยวๆ แต่ละสีเท่านั้น เมื่อปรับ Histogram ของแต่ละสีเสร็จ Histogram ของ RGB จะปรับตามไปเองโดยอัตโนมัติ
ขั้นตอนที่3
เมื่อปรับ Histogram ครบทั้ง 3 อัน รูปจะดูสดใสขึ้น นี่เป็นวิธีง่ายๆที่จะปรับปรุงคุณภาพของรูป
Back
Home l About Us l Terms & Conditions l Site Map l Contact Us
Price & Package l Template Categories l Genie Club l Member l Ask Genie l Genie’s Tips & Tricks l Order

© 2019 Clicksee Network Co., Ltd. All Rights Reserved