GenieTemplates.Com GenieTemplates.Com
Price & Package Categories Genie Club Member Ask Genie Genie's Tips&Trick Orderมาทำความรู้จักเกี่ยวกับ File Format ต่าง ๆ ที่ใช้ใน Photoshop กันก่อน
ไฟล์ที่สำคัญๆมีอยู่สามแบบ ได้แก่ PSD, JPEG, GIF
• ไฟล์ PSD

จริงๆแล้วไฟล์รูปแบบนี้เอาไปใช้กับเว็บไม่ได้ แต่ว่าไฟล์แบบ psd นี้ เป็นไฟล์ที่เป็นของ Photoshop โดยเฉพาะ ทำให้เราสามารถเก็บลูกเล่นทั้งหมดของ Photoshop ที่ไฟล์แบบ อื่นไม่สามารถบันทึกได้ ไม่ว่าจะเป็นลูกเล่นด้าน Layer, Channel, Path หรือ Mask เป็น ต้น ดังนั้นเราจะใช้ไฟล์แบบนี้สำหรับเก็บไฟล์ต้นฉบับเอาไว้สำหรับการแก้ไขในอนาคต และ บันทึกในรูปอื่นไว้อีกหนึ่งชุดเพื่อนำไปใช้ตามจุดประสงค์ที่ต้องการ
• ไฟล์ JPEG

ไฟล์รูปแบบนี้เป็นไฟล์ที่เหมาะสมกับรูปภาพที่มีจำนวนสีมากๆ เนื่องจากความสามรถในการ บีบอัดขนาดไฟล์ของไฟล์รูปแบบนี้นั่นเองเราสามารถลดขนาดไฟล์ได้ถึง 10-20 เท่าเมื่อ เทียบกับไฟล์แบบ Bitmap (bmp) แต่ข้อเสียก็คือยิ่งเรากำหนดให้ขนาดไฟล์ลดลงไปมาก เท่าไหร่ เราก็จะสูญเสียรายละเอียดของรูปมากเท่านั้น
• ไฟล์ GIF

ไฟล์รูปแบบนี้เป็นไฟล์ที่เหมาะสมกับรูปภาพที่มีจำนวนสีไม่มากเช่นรูปการ์ตูน, ปุ่ม, ไอคอน หรือรูปกราฟิกแบบอื่นๆ เนื่องจากไฟล์รูปแบบนี้จัดเก็บรูปโดยมีมากที่สุด 256 สี ทำให้ไม่ จำเป็นต้องเสียพื้นที่โดยไม่จำเป็น และถ้ามีจำนวนสีน้อยกว่านี้ขนาดไฟล์ก็จะเล็กลงตาม ไปด้วย

การบันทึกไฟล์ เราไม่สามารถบันทึกไฟล์ให้เป็นไฟล์รูปแบบนี้ได้ ด้วยคำสั่ง Save หรือ Save As ตามปกติได้ ในกรณีที่เราทำงานในโหมดสีโดยทั่วไป ดังนั้นเราจึงต้องใช้วิธีบันทึก ไฟล์ให้เป็นแบบ gif โดยเฉพาะ วิธีแรกคือเปลี่ยนโหมดสีให้เป็นแบบ Indexed color ก่อน แล้วจึงบันทึกไฟล์ตามปกติ และอีกวิธีหนึ่งคือใช้คำสั่ง File > Export > GIF89a Export แทนคำสั่ง Save ตามปกติ สำหรับการทำงานโดยทั่วไปวิธีบันทึกแบบที่สองดีกว่า เนื่องจากเราไม่จำเป็นต้องรวมเลเยอร์ต่างๆเข้าด้วยกัน เพื่อแปลงโหมดสีให้เป็น Indexed color ดังนั้นเราจึงสามารถเก็บภาพต้นฉบับเอาไว้ได้โดยไม่เสียหาย
Back
Home l About Us l Terms & Conditions l Site Map l Contact Us
Price & Package l Template Categories l Genie Club l Member l Ask Genie l Genie’s Tips & Tricks l Order

© 2019 Clicksee Network Co., Ltd. All Rights Reserved